Praha, říjen 2012 – Na rozsáhlých restaurátorských pracech, které nyní probíhají na fasádě téměř 130 let starého pražského Národního divadla, se podílí i světový výrobce čisticí techniky Kärcher. Koncern Kärcher podporuje restaurátorské práce poskytnutím svého know-how a čisticí techniky, aby mohly být z fasády divadla šetrně odstraněny nánosy nečistot poškozující kámen. Práce jsou prováděny za pomoci místní restaurátorské firmy ART Kodiak s.r.o. Čisticí práce byly započaty na severní fasádě; kompletní rekonstrukce by měla být ukončena za čtyři roky.

 

Bohatě zdobená fasáda Národního divadla vybudovaného v letech 1868-1881 v novorenesančním stylu sestává převážně z pískovce a omítky. V letech 1977 – 1983 byla při první rekonstrukci fasáda vyčištěna a opatřena – jak se později ukázalo – neadekvátním akrylovým nátěrem, který bude v průběhu současného restaurování odstraněn. Od té doby se kromě toho na povrchu usadily také prach a biologické a emisní nečistoty. Černé, částečně velmi pevně ulpívající nečistoty a krusty nenarušují pouze vnější vzhled budovy, ale poškozují i substanci přírodního kamene a musí proto musí být odstraněny.

 

Ve spolupráci s vlastníkem budovy, restaurátory a zástupci příslušného úřadu památkové péče provedli odborníci z firmy Kärcher před započetím restaurátorských prací testy a stanovili nejlepší metodu čištění. Na základě tohoto vyhodnocení se při čištění používá metoda suchého otryskávání a jako tryskací prostředek mletý skleněný prach s tvrdostí  6-7 stupnice tvrdosti Moh a velikostí zrn od 0,04-0,08 mm. Těžce přístupná místa na zdobných a uměleckých prvcích z kamene jsou ošetřena chemickým prostředkem pro odstraňování nátěrů a následně očištěna pomocí vysokotlakého čističe s ohřevem.

 

Firma Kärcher předala organizaci „Národní divadlo“ Praha, které je za rekonstrukci zodpovědné, potřebné přístroje: vysokotlaké čističe s ohřevem, tryskací systémy, mokro-suché vysavače vč. čisticích a tryskacích prostředků.

 

V posledních 30-ti letech se Kärcher sponzorsky podílel na celém světě na více než 90 projektech čištění historických památek. Tak byly například vyčištěny kolonády na náměstí sv. Petra v Římě, přes 3.300 let staré Memnonovy kolosy v egyptském Luxor, památník prezidentů Mount Rushmore, či socha Krista Spasitele v Rio de Janeiru.

Mezi tyto významné světové projekty bezpochyby patří spoluúčast na rekonstrukci fasády Národního divadla v Praze. Společnost Kärcher je velmi hrdá na to, že se může podílet na obnově české národní památky.


Category : Business

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.