Sobota, Červenec 26th, 2014 - by

CNC – Computer Numerical Control je číslicově řízený obráběcí stroj, který je plně programovatelný.

Vývoj

V druhé polovině 20. Století se technologie CNC obrábění potvrdila jako velmi účinný výrobní nástroj. Celá technologie šla s dobou, a to přímo úměrně s rozvojem automatizace, počítačů a mikroprocesorů. Ze začátku se jednalo pouze o automatizaci mechanických systémů, dnes jsou řízeny pomocí mikroprocesorovým zařízení a pomocí počítačových programů.

Výroba

CNC obrábění kovů není vhodné jen pro malosériovou a středně sériovou výrobu, ale také pro velkosériovou výrobu (většinou mezi 10.000-250.000 kusy). CNC je jedním z nejpřesnějších systémů výroby, které jsou na průmyslovém trhu dostupné s možností neustálého rozšíření aplikované automatizace.

Špičkové možnosti CNC obrábění vám zajistím společnost IXPA-PEMAT.

Parametry CNC obrábění

Všechny veličiny pro obrábění kovů podléhají normalizaci, tedy všechny jednotky vzdáleností, úhlů, rychlostí výroby a dalších, jsou standardní pro obecnou technickou (př. ČSN, EN) nebo speciální podnikovou normu.

CNC obrábění

Pro obrábění lze využít většinu běžných materiálů, které jsou pro výrobu dostupné, nicméně nejmasivnější poptávka je po obrábění kovů, která dominuje u většiny firem, jež provozují výrobu na základě CNC.

Možnosti materiálů

Nejvíce je zastoupeno CNC obrábění oceli, a to hlavně nerezové, konstrukční či chromoniklové. Mezi další běžně používané materiály patří také slitiny (např. hliníku a mosazi), litiny, v další řadě také plastické hmoty.

Moužnosti využití materiálů má souvislost hlavně s kontrétním vybavením jednotky CNC, tedy zejména závisí na nástrojové části, která zajišťuje obrábění a podléhá nejvíce striktnímu dodržování výroby „v pořádku a v normě“.

Základní typy

CNC pro obrábění kovů – výchozí nabídka:

FRÉZOVÁNÍ, BROUŠENÍ, SOUSTRUŽENÍ, ŘEZÁNÍ, VRTÁNÍ

V praxi se využívá dělení na typy pouze pro efektivitu a časovou náročnost výroby, každá CNC jednotka má ve výrobním procesu svou funkci, např. na jedné jednotce se vyrábí nějaká součást a na další se opracovává jiným způsobem ta stejná, nebo jiná součást. CNC jednotka se dá jakkoliv upravit, dle vybavenosti či technických možností, lze používat třeba unikátní systémy jako např. pro automatické lisování. Počty jednotek CNC a jejich typy jsou děleny tím více, čím je zvětšena produktivní či výrobní činnost firmy.

Technologie CNC obrábění

Dnes nejvyužívanější rutinou je zakládání návrhu v programech CAD/CAM na osobním počítači, návrhy se sdružují v soubor, který již obsahuje všechny důležité příkazy k CNC výrobě, přičemž operace jsou zajišťovány postprocesorem s možností externí paměti. Po zpracování číslicovým počítačem přístroj přechází k zpracování a zahájení výroby. Ruční zadání programu přímo do zařízení je zdlouhavé a hodí se pouze pro nejmenší výrobu (např. drobné předměty, jednoduché součásti).

Řízení CNC

Všechny CNC jednotky mohou spolupracovat jakýmkoli softwarem na podnikové či CAD/CAM úrovni, kde lze navrhovat obráběcí projekty a jde přesně definovat parametry výsledného produktu. Samotnou sytémovou jednotku ovládání lze využít pro přímé programování na stroji, kde je nutno znát analogii procesu při zadávání do počítače na ovládací jednotce.

Složení

CNC stroje se skládají z 2. částí, ze systému řízení a ze soustrojí, který vykonává CNC obrábění, přičemž silová část CNC má elektropneumatický zdroj, většinou kompresor s nádrží vzduchu.

CNC obrábění a jeho způsob

CNC obrábění probíhá ve třech prostorových osách X, Y, Z kde tyto jsou pro stroj základní orientační prvky. Hlavní parametry obsahují volbu nástroje, který bude činnost provádět, místo a způsob jeho použití. Každá činnost má vlastní postup, který je při projektování v CAD/CAM a jiných podnikových systémech pro návrh, dán automaticky. Při ručním zadání na stroj musí být tento postup přesně nadefinován. Celou výrobu lze kontrolovat vizuálně, jednotka je bezpečně oddělena od výroby s možností vizuální kontroly přes bezpečné neprůstřelné sklo.


Category : Nezařazené

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.