Pondělí, Září 20th, 2010 - by

Dá se říci, že moderní doba znamená obecně pro knihy v jejich tištěné podobě jakýsi úpadek. Dnešek již nepřeje příběhům skrytým na stránkách za poutavým obalem, překrásným ilustracím či vlastní fantazii. Zaváděním nových technologií kultura v mnoha ohledech paradoxně nedosahuje lepšího vývoje, ale naopak ze sebe ztrácí to nejlepší. Jeden z mnoha mediálních dopadů je právě změna trávení volného času, kdy si moderní člověk sedne raději k televizi namísto ke knize a nechá na sebe z obrazovky chrlit proud informací, jež už není s to zpracovat. V moderním člověku se najednou vytrácí schopnost cokoli prožívat a literatura je cestou, jak se od povrchního vrátit zpět k citovému.

Masová média, která pohlcují prostor dříve určený pro knihy, neumožňují vlastní invenci. Příběh se již nerodí na stránkách knihy, ale v prostoru sociálních sítí a internetu, kde lidem najednou připadá vše jaksi reálnější než ve skutečnosti. Lidská fantazie již není žádoucí, protože nezapadá do spotřebních vzorců dnešní společnosti, jež vyžaduje  monotónní jednotvárnost, která si podmaňuje unaveného a citově otupělého moderního člověka. Tem tam je chtíč po dobrodružství či zvídavosti.

Věřme však, že literatura a knihy plné příběhů stvořených lidskou představivostí obstojí a že budou nadále spoluutvářet morální hodnoty každého člověka. Na rozdíl od nových informačních technologiích je literatura stále jednou z mála oblastí, jež má přirozenou schopnost rozvíjet jazyk, zlepšovat paměť a nevědomě učit své čtenáře, jak vycházet s ostatními lidmi. Knihy nadto poskytují užitečnou orientaci v dnešním spletitém světě a východisko ze stereotypu médii zahlceného světa. Ačkoli má literatura sama základ v lidské představivosti, přesto dokáže držet člověka v realitě a ukazovat mu správnou cestu či směr.


Category : Obecně

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.