Úterý, Listopad 15th, 2011 - by

Nepostradatelnou záležitostí pro všechny osoby samostatně výdělečně činné či firmy je vedení účetnictví. Účetnictví, jak nám dá jistě každý seriozní člověk za pravdu, by mělo být naprosto v pořádku. Jelikož tento obor skýtá pro obyčejné lidi mnoho tajů, kliček a povinností, není snadné se sám starat o tuto administrativu. Zpravidla to bývají lidé přímo k tomu určených ve firmě nebo externí spolupracovníci, většinou z pohledu samotných živnostníků.

Nabízíme vám veškeré služby spojené pro vedení účetnictví, od zavedení systému účetnictví, přes například výpočet mezd podle měsíčních a hodinových sazeb, vypracování daňového přiznání právnických a fyzických osob, zpracování přiznání k silniční dani a výpočet záloh až po vyhotovení daňových a účetních listin (např. ve formátu PDF pro sbírku listin) či ostatní služby a plnění dle vzájemné dohody.

Vedení účetnictví pro Prahu a Středočeský kraj vám nabízí Ing. Pavel Kříž, který v tomto oboru pracuje již od roku 1996 a má tedy bohaté zkušenosti s tím, jak vést správně účetnictví. Cena účetních a daňových služeb je většinou stanovena individuálně na základě vzájemné dohody dle rozsahu a náročnosti vedení účetnictví. Nabízí se možnost paušální částky za měsíc nebo stanovení ceny na základě položek v účetnictví.


Category : Peníze

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.