Na invalidní vozíky či další zdravotní prostředky můžete dostat příspěvek na koupi od městského úřadu. Firma Zdravotni prostředky s.r.o. se snaží ceny svých produktů udržovat na přijatelné úrovni, tak aby naše produkty byly dostupné všem našim spoluobčanům. Proto doporučujeme využití možnosti příspěvku na pořízení některých našich produktů dle vyhlášky č. 182/1991 Sb.

Jedná se o dávky sociální péče, které jsou poskytovány zdravotně postiženým občanům v závislosti na druhu postižení a sociální situaci. O dávku sociální péče na invalidní vozíky může požádat občan, který dosáhl věku 16 let s trvalým bydliště na území ČR, rodiče nezaopatřených dětí (u některých dávek je stanovena věková hranice) a dále občané členského státu EU a jejich rodinní příslušníci, kteří jsou hlášeni na území ČR k pobytu podle zvláštního předpisu po dobu delší než 3 měsíce (u těchto občanů se posuzuje podmínka neodůvodněné zátěže systému sociální péče).

Občan předloží vyplněnou žádost o příspěvek na invalidní vozíky na odboru sociálních služeb na oddělení sociální pomoci v místě svého trvalého bydliště a dále potřebné doklady.

Na motorový invalidní vozík je možné získat až 50% dotaci. Více informací naleznete na našich stránkách, případně nás kontaktujte.


Category : Zdraví

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.